Вие сте тука

Комисија за финансирање на активностите

 • Гзим Беадини роден во Босна и Херцеговина 1988 година. Образование – Економист. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Ивица Гиновски роден во Чашка 1986 година. Образование – Дипломиран сообраќаен инженер. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Мерита Пајазити родена во  Тетово 1980 година. Образование – средно Медицинско. Вработена во Лабораторија-“Флорент”- Тетово. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Лејла Ставилец e родена во Скопје 1976 година. Образование – Дипломиран професор по одделенска настава. Вработена во Собрание на Република Северна Македонија. За член на РСБСП е избранa во мај 2019 година.

Комисија за имплементација на национална стратегија

 • Зоран Петров роден во Скопје 1962 година. Образование Филолошки факултет- Катедра за Општа и компаративна книжевност. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Киро Ристовски роден во Делчево 1961 година. Образование – Дипломиран сообраќаен инженер. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Роберто Рогожарски е роден 1964 година во  Штип. По професија е дипломиран сообраќаен инженер, вработен како Секретар во АМД "Штип" Штип. Член на РСБСП од 2016 година.

Комисија за меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста

 • Никола Тасев роден во Кавадарци 1975 година. Образование – Магистар по Комуниколошки науки. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Дејан Донев роден во Делчево 1981 година. Работи како веб дизајнер во приватна компанија. За член на РСБСП е избран во октомври 2016 година.
 • Шаини Низам роден во Слупчане 1989 година. Образование – Дипломиран по бизнис администрација. Вработен во Државен пазарен инспекторат. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Ерхан Зубери роден во Скопје 1989 година. Образование –Бизнис –Економија. Вработен во LC Waikiki. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Ардијан Исмаили роден во Гостивар 1987 година. Образование – Магистер по Правни науки.   За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Вјолца Бајрами родена во Куманово 1987 година. Образование- Магистар по правни науки.   Вработена во Собрание на Република Северна Македонија. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.

Комисија за соработка и координација на активностите со ОСБСП и НВО

 • Дино Дрпљанин роден во Скопје 1990 година. По професија е дипломиран економист. Вработен во Бошњачки Демократски Сојуз- Генерален секретар. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Оливер Лукароски роден во Прилеп 1979 година. Професија – Магистер по економски науки. Вработен во Министерство на внатрешни работи. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Виолета Димовска родена во Битола. Професија-Дипломиран економист. Вработена во 3К Пелагонија АД Битпла. За член на РСБСП е избрана во мај 2019 година.
 • Бардиљ Дестани роден во Куманово 1982 година. По професија е дипломиран правник. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.

Комисија за јавни набавки

 • Лејла Ставилец e родена во Скопје 1976 година. Образование – Дипломиран професор по одделенска настава. Вработена во Собрание на Република Северна Македонија. За член на РСБСП е избранa во мај 2019 година.
 • Виолета Димовска родена во Битола. Професија-Дипломиран економист. Вработена во 3К Пелагонија АД Битпла. За член на РСБСП е избрана во мај 2019 година.

Комисија за правни и организациони работи

 • Виктор Велевски роден во Кавадарци 1991 година. Образование- Постдипломски студии на Правен факултет. Вработен во Управа за јавни проходи. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Хавуше Љесковица-Исмаили родена во Скопје 1986 година. По професија е правник, магистер по уставно право. Вработена е во Собранието на Република Северна Македонија. За член на РСБСП е избрана во мај 2019 година. 
 • Фиторе Зубери родена во Тетово 1994 година. Образование – Дипломиран психолог. Вработена во “Call Centar Med-Vest”.   За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Бисера Мојсоска е родена на 02.10.1990 година во Струга. По професија е дипломиран правник, магистер по деловно право. Работи во Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година.

Комисија за развој на сообраќајното воспитание и примена на научните достигнување во областа на сообраќајот

 • Никола Чачо роден во Струмица 1978 година. Образование – Дипломиран политиколог. Вработен во ТД “Орион –НН”- ДООЕЛ – Струмица. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • Билјана Ангелова родена во Битола 1979 година. По професија е Дипломиран сообраќаен инженер. За член на РСБСП е избрана во мај 2019 година.
 • Александар Колариќ роден во Скопје 1987 година. Образование – Дипломиран економист. За член на РСБСП е избран во мај 2019 година.
 • М-р Давид Берат е роден на 07.07.1987 година во Загреб, Хрватска. Дипломира јавна администрација и политички науки на Југоисточниот Европски Универзитет. Од 2008 година е вработен во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година. 
 • Венко Стомнароски е роден 1967 година во Прилеп. По професиjа е дипломиран економски менаџер, магистер по туризам. Работи во Македонски Телеком.   Член на РСБСП од 2015 година.

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

© 2020 rsbsp.org.mk | РСБСП E-mail
Developed by Kajgana Media