Новости и Активности

You are here

Работна средба на Претседателот на РСБСП и директорот на Агенцијата за безбедност на сообраќајот на Република Србија

Претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќаjот на патиштата Гордана Кожуваровска  оствари работна средба  со директорот на Агенцијата за безбедност на сообраќајот  на Република  Србија  Душко Пешич.  Целта  на состанокот беше унапредување на соработката помеѓу двете институции, реализација на заеднички сообраќајно превентивни активности во летниот период под мотото „ Вози одморен“  и размена на едукативни видео материјали со цел едукација и подигање на свеста за одговорно учество во сообраќајот.

Повисоко ниво на соработка помеѓу надлежните институции за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата  во земјите на југоисточна европа е неопходно од причина што статистичките податоци покажуваат дека во овој дел на европа има повеќе загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди на 100.000 жители во однос на земјите од западна европа. Со цел подобрување на ваквата состојба неопходно е земјите во регионот да изградат еден заеднички пристап кон прашањата од областа на патниот сообраќај и преку размена на искуства, знаење, податоци, материјали и преку заедничка реализација на проекти и сообраќајно превентивни и едукативни активности, заеднички да се придонесе кон побезбеден сообраќај во земјите од регионот.  Сообраќајот не познава граници и тоа треба да биде мотив и причина за силна соработка со партнерите од регионот – истакна м-р Гордана Кожуваровска, Претседател на РСБСП по повод остварената работна средба со директорот на Агенцијата за безбедност на сообраќајот  на Република  Србија.

Согласно наведеното РСБСП и во наредниот период ќе иницира и ќе реализира соработка со надлежните институции во земјите од регионот со цел  унапредување на безбедноста на патниот сообраќај на регионално ниво а со тоа и унапредување на безбедноста на патниот сообраќај на национално ниво. 

 

 

 

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот